หน้าหลัก | หลักสูตร | ข่าวสาร/กิจกรรม | บริการวิชาการ | ศิษย์เก่า | กิจกรรม 5 ส | ติดต่อเรา
Un title page
 


เกี่ยวกับคณะ
งานวิจัย
E-Journal
นักศึกษา
อาจารย์
สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ
งานวิชาการ
งานพัฒนานักศึกษา
งานประกันคุณภาพ
งานบริการวิชาการ
งานการจัดการความรู้
งานบริหารความเสี่ยง
งาน 5 ส.
งานฝึกงาน

« MARCH 2015 »
M T W H F S U
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5  Un title page

ประกาศข้อกำหนดด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
   
ประกาศ เรื่อง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ สำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  
   การลดอุณหภูมิก่อนเข้าคอนเดนเซอร์เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบปรับอากาศ กรณีศึกษา : บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)  
   
“โครงงานวิทย์สร้างรอยยิ้ม ครั้งที่ 4” มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2556
 
   งานกีฬาไออีสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 วันที่ 1 ธันวาคม 2555  
   
กิจกรรมทำบุญคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555  
   
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555 วันที่ 17-31 สิงหาคม 2555  
   
งานทำบุญตักบาตรเข้าพรรษา 11 กรกฏาคม 2555  
   
ค่ายพัฒนาประสิทธิภาพและจริยธรรม รุ่นที่ 3 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2555  
   
งานกีฬา Freshly Sport Day วันที่ 20 มิถุนายน 2555  
   
โครงการทัศนะศึกษาทางวิชาการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2553  
   
โครงการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในศาสนสถาน (วัดมูลจินดาราม)  
   
โครงการการนำเสนอผลงานนักศึกษาในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553  
   
บทความสั้นเรื่องหลักการขนถ่ายวัสดุ  
   
ใบตรวจประเมิน "5S Man of the Month" คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   
ขอเชิญศิษย์เก่าวิศวะ อีสเทิร์นเอเชีย
งานบายเนียร์ปีนี้จัดที่ EAU วันเสาร์ที่ 12 ก.พ. 2554 เริ่ม 18.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย รุ่นน้องๆทุกๆคน
และคณาจารย์รอพบกับศิษย์เก่าทุกๆ คนนะครับ
 
   
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์จัดให้มีกิจกรรมด้านการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมทำบุญคณฯ
เป็นประจำในทุกๆ ปี ซึ่งในปีนี้ ได้กหนดให้เป็นวันพุธ ที่ 26 ม.ค. 2554 เวลา
8.00-12.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าห้องของคณะฯ จึงขอประชาสัมพันธ์
และขอเชิญชวนคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน นักศึกษาและ ศิษย์เก่าทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน

 
   
โครงการทัศนศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริษัท TS TECH (THAILAND) CO.,LTD นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา  
   
โครงการทัศนศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จำกัด อ.บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  
   
สภาวิศวกรตรวจรับรองมาตรฐานหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ EAU  
   
โครงการทัศนศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริษัท พานาโซนิค อิเลคทริคเวิร์คส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี  
   
โครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง “TPM for The Lean Factory” และ “การบริหารสิ่งแวดล้อมสำหรับ Lean Manufacturing  
   
โครงการทัศนศึกษาดูงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมหนองแค จังหวัดสระบุรี  
   
Copyright 2010
ติดต่อเรา webmaster@eau.ac.th
คณะ วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย